Szczegóły

Tytuł artykułu

Rosyjska myśl chrześcijańska. Filaret Moskiewskii Fiodor Dostojewski. Od teologii Kościoła do metafi zyki narodu

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×