Details

Title

CMENTARZE PO OBU STRONACH BUGU, red.Hryhorij Arkuszyn, Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szmigaj, Włodawa-Lublin: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia, Zakład FilologiiUkraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 336

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Volume

vol. LXVI

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Description

Slavia Orientalis to kwartalnik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem, myślą filozoficzną, religijną i polityczno-społeczną, historią i sztuką narodów słowiańskich. Pismo zamieszcza także teksty o związkach Rosjan, Ukraińców i Białorusinów z kulturą polską i zachodnioeuropejską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera bogaty dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. W kwartalniku publikują wybitni slawiści z Polski, krajów wschodniosłowiańskich i Europy Zachodniej.

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×