Szczegóły

Tytuł artykułu

CMENTARZE PO OBU STRONACH BUGU, red.Hryhorij Arkuszyn, Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szmigaj, Włodawa-Lublin: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia, Zakład FilologiiUkraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 336

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744

×