Szczegóły

Tytuł artykułu

Michał Kondratiuk, NAZWY GEOGRAFICZNE I OSOBOWE BIAŁOSTOCCZYZNY, red. naukowy Alina Filinowicz, Białystok:„Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego”, 2016, ss. 799

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×