Szczegóły

Tytuł artykułu

Paleoenvironments of a proglacial lake in Schirmacher Oasis, East Antarctica: Insights from quartz grain microtextures

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

×