Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of short-term cold stress on the metabolism of non-structural carbohydrates in polar grasses

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

×