Szczegóły

Tytuł artykułu

Genetic insights into ecological succession from oak- (Quercus robur L.) to beech-(Fagus sylvatica L.) dominated forest stands

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.1515/abcsb-2017-0002

×