Szczegóły

Tytuł artykułu

Content of ascorbic acid in common cowslip (Primula veris L.) compared to common foodplants and orange juices

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.1515/abcsb-2016-0020

×