Szczegóły

Tytuł artykułu

Estimation of parametric flood hydrograph determined by means of Strupczewski method in the Vistula and Odra catchments

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2016

Numer

No 31

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×