Details

Title

Wizualizacja wyników porządkowania liniowegodla danych porządkowych z wykorzystaniem skalowania wielowymiarowego

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0033-2372
×