Details

Title

Modelowanie umieralności w Polsceprzy użyciu funkcji wieloparametrycznych

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×