Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdaniez XXV Konferencji Naukowej nt. „Klasyfikacja i Analiza Danych – Teoria i Zastosowania”

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372

×