Details

Title

Gospodarka Gale’a z wieloma magistralami. „Silny” i „bardzo silny” efekt magistrali

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 2

Publication authors

Keywords

stacjonarna gospodarka Gale’a ; równowaga von Neumanna ; wielopasmowa magistrala ; „silny” i „bardzo silny” efekt magistrali

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

Praca nawiązuje do artykułu Panek (2016b) zawierającego dowód tzw. „słabego” twierdzenia o wielopasmowej magistrali w stacjonarnej gospodarce typu Gale’a. Obecnie prezentujemy „silną” oraz „bardzo silną” wersję twierdzenia o wielopasmowej magistrali. Pokazujemy, że mimo uogólnienia modelu – polegającego na zastąpieniu pojedynczej magistrali (promienia von Neumanna) wiązką magistral, którą nazywamy magistralą wielopasmową– nie zmieniają się wcześniej udowodnione magistralne własności optymalnych procesów wzrostu w gospodarce Gale”a.

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Date

2017.06.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0033-2372
×