Szczegóły

Tytuł artykułu

Gospodarka Gale’a z wieloma magistralami.„Silny” i „bardzo silny” efekt magistrali

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372

×