Szczegóły

Tytuł artykułu

Gospodarka Gale’a z wieloma magistralami. „Silny” i „bardzo silny” efekt magistrali

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

stacjonarna gospodarka Gale’a ; równowaga von Neumanna ; wielopasmowa magistrala ; „silny” i „bardzo silny” efekt magistrali

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Data

2017.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×