Details

Title

Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 2

Publication authors

Keywords

porządkowanie liniowe ; wskaźniki agregatowe

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

W porządkowaniu liniowym obiektów wielocechowych najpopularniejszą metodą doprowadzania danych do porównywalności jest transformacja zmiennych do przedziału [0;1] z jednoczesną zamianą destymulant na stymulanty. W tym przekształceniu wykorzystuje się zaobserwowane najmniejsze i największe wartości zmiennych. Jeżeli występują wartości odstające, lub rozkład zmiennej jest bardzo asymetryczny to w efekcie mamy do czynienia ze sztucznym ważeniem tej zmiennej. Przy asymetrii prawostronnej zmienna sztucznie zyskuje na zaznaczeniu, a przy lewostronnej – traci. W pracy zaproponowano nową, iteracyjną metodę porządkowania obiektów wielocechowych, która pozwala na ominięcie omówionej niedogodności metody klasycznej. Dalsze pozycje w rankingu wyznacza się kolejno, po jednej w każdej iteracji, a przyporządkowany obiekt jest eliminowany ze zbioru, w którym poszukujemy obiektu następnego w kolejności. Taka procedura wymagała również zaproponowania nowego sposobu wyznaczania wskaźnika agregatowego.

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Date

2017.06.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0033-2372
×