Szczegóły

Tytuł artykułu

Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

porządkowanie liniowe ; wskaźniki agregatowe

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Data

2017.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×