Details

Title

Model dla zadania kompletacji zleceń łączonych uwzględniający problem blokowania się magazynierów

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372

×