Szczegóły

Tytuł artykułu

Model dla zadania kompletacji zleceń łączonych uwzględniający problem blokowania się magazynierów

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

kompletacja towarów ; kompletacja zleceń łączonych ; optymalizacja ; zatory ; blokowanie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Data

2017.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×