Details

Title

Zastosowanie metod badań operacyjnych w ocenie efektywności mechanizmów selekcji w organizacjach charytatywnych

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 2

Publication authors

Keywords

pomoc charytatywna ; optymalizacja ; programowanie liniowe

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

W artykule badana jest ekonomiczna efektywność działań mających na celu weryfikację potencjalnych beneficjentów programów charytatywnych. Taka weryfikacja ma na celu ograniczenie liczby osób otrzymujących pomoc charytatywną, które nie spełniają kryteriów jej przyznania. Jednocześnie, wiąże się ona z kosztami ponoszonymi przez organizatora programu. W artykule zaproponowano model teoretyczny opisujący to zjawisko. Do przeprowadzania analizy modelu wykorzystano metody optymalizacyjne oraz symulacyjne. Wynika z niej, że w zależności od parametrów programu charytatywnego optymalna może być jedna z trzech decyzji: przyznanie pomocy bez wprowadzania weryfikacji, przyznawanie pomocy po uprzedniej weryfikacji lub przeznaczenie środków pomocowych na inny cel. Optymalność rozwiązania zależy od charakterystyk programu, takich jak średnia kwota pomocy, średni koszt weryfikacji oraz odsetek osób potrzebujących spełniających założenia programu. W zależności od tych zmiennych organizacja charytatywna powinna podjąć decyzję o ewentualnym wprowadzeniu weryfikacji.

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Date

2017.06.30

Type

Artykuł

Identifier

ISSN 0033-2372

×