Details

Title

Zastosowanie metod badań operacyjnychw ocenie efektywności mechanizmów selekcji w organizacjach charytatywnych

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372

×