Szczegóły

Tytuł artykułu

„Zeszyty Prasoznawcze”. Analizaza wartości (1957–2012). Metody, tematy,autorzy, pod red. M. Kawki, R. Filasai P. Płanety, Kraków 2016

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×