Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej„Zachować dla przyszłości. Sprawyoświaty, edukacji i nauki w przekazieprasowym XIX i XX wieku” (Łódź, 14–15 XI 2016)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×