Szczegóły

Tytuł artykułu

„Imaginacja podaje rękę nauce,a ich związku owocem jest oświecenie”.Szata graficzna polskich czasopism popularnonaukowych XIX wieku

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×