Szczegóły

Tytuł artykułu

„O gazetach pisanych i nie tylko”.Recenzja książki Jerzego Dygdały Od Augusta II do Augusta III.Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734, Warszawa 2016

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×