Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Andrzej W. Nowak, Krzysztof Abriszewski,Michał Wróblewski, Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersjinaukowo-społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 234,ISBN 978-83-232-3052-6

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×