Details

Title

Sprawozdanie z: Konferencja Filozofi i Nauki i Metod Formalnychw Filozofi i, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 27–28 października 2016 r.

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×