Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z: Konferencja Filozofi i Nauki i Metod Formalnychw Filozofi i, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 27–28 października 2016 r.

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×