Szczegóły

Tytuł artykułu

Potrzeba i perspektywy badań naukoznawczych w świetle dynamicznego rozwoju nauki i technologii

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×