Details

Title

Wielkie wyzwania i złożone problemy jako główny przedmiot zainteresowania naukoznawcy

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×