Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Józef Bremer, red., 2016, Przewodnikpo kognitywistyce, Kraków: Wydawnictwo WAM, ss. 784

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×