Szczegóły

Tytuł artykułu

RAT-PL – constructinon and validation the Polish version of the Remote Associates Test

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×