Szczegóły

Tytuł artykułu

Anna Czarnowus. Fantasies of the Other’s Body in Middle English Oriental Romance.Frankfurt am Main: Peter Lang. 2013. 233 strony

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×