Szczegóły

Tytuł artykułu

“Multiple Identities” and the Development of Pragmatic Competence Exhibited in Workplace Environments

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×