Szczegóły

Tytuł artykułu

O uwarunkowaniach resocjalizacji skazanych(recenzja z: A. Jaworska, Zasoby osobiste i społeczne skazanychw procesie oddziaływań penitencjarnych)

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 36

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×