Szczegóły

Tytuł artykułu

W poszukiwaniu teoretycznego uzasadnienia dla rozwiązańinstytucjonalnych rynku pracy (recenzja z: M. Moszyński, Niemiecki modelSpołecznej Gospodarki Rynkowej — perspektywa rynku pracy)

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 37

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×