Szczegóły

Tytuł artykułu

Kreatywni na rynku pracy (recenzja z: K. Zawadzki,Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania— specyfika — ewolucja)

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 37

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×