Szczegóły

Tytuł artykułu

Polski szlak The American Soldier. Przyczynek do historii wędrówek idei socjologicznych

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×