Szczegóły

Tytuł artykułu

The creation of a concept of one’s own life by adolescents as a manifestation of subjectivity and autonomy

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0079-2993

Referencje

Czerwińska (2007), Adolescent s concepts on their own lives - A new research model and synthesis proposal Polish vol No, Psychological Bulletin, 149. ; Baltes (1987), Theoretical propositions of life span developmental psychology : On the dynamics between growth and decline Developmental, Psychology, 23, 611. ; Marcia (1980), Identity in adolescence In Handbook of Adolescent New York, Psychology, 159. ; Nurmi (1991), How do adolescents see their future ? A review of the development of the future orientation and planning Developmental, Review, 11, 59. ; Rydz (1995), The development of life planning and related decision making during adolescence Polish Quarterly of Developmental, Psychology, 1, 83. ; Czerwińska (2003), The role models of adolescents in the context of their value systems and life styles Presentation during the European Conference on Developmental, Psychology. ; Trempała (1996), Dorosłość w oczekiwaniach młodzieży polskiej i fi ńskiej Adulthood in the expectations of Polish and Finnish adolescents, Forum Psychologiczne, 1, 59. ; Czerwińska (2001), The life styles and systems of values of adolescents in relation to their type and direction of education Presentation during the European Conference on Developmental, Psychology. ; Straś (1999), Rozwój osobowy Próba konceptualizacji problemu w nawiązaniu do psychologii life - span Personal development An attempt to conceptualise the issue in relation to lifespan psychology, Forum Psychologiczne, 4, 115. ; Czerwińska (2011), Adolescents life goals depending on the size and cohesion of their self - esteem Presentation during the European Conference on Developmental, Psychology. ; Luyckx (2006), Unpacking commitment and exploration : validation of an integrative model of adolescent identity formation of, Journal Adolescence, 29, 361, doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.03.008 ; Czerwińska (2000), The life goals and plans of adolescents in the context of future orientation development Presentation during the European Conference on Developmental, Psychology. ; Czerwińska (2001), Style życia i systemy wartości młodzieży w zależności od typu i kierunku kształcenia Lifestyles and value systems of adolescents depending on the type and fi eld of study, Psychologia Rozwojowa, 6, 257. ; Czerwińska (2011), The signifi cance of Adolescent s value system in creating a concept of their own life Polish vol No, Psychological Bulletin, 1. ; Niemczyński (2000), Szansa na powrót ideałów do rozwoju poznawczego Opportunity for ideals to return to cognitive development, Psychologia Rozwojowa, 5, 11.

DOI

10.1515/ppb-2017-0004

×