Szczegóły

Tytuł artykułu

The subjectivity of older adults in the late works of eminent creators

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0079-2993

Referencje

Straś (2011), dorosłość In ( red rozwoju człowieka PWN, Psychologia, 326.

DOI

10.1515/ppb-2017-0006

×