Szczegóły

Tytuł artykułu

Discovering subjectivity:A subjective world of meanings in the stories of the twilight of life

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×