Szczegóły

Tytuł artykułu

Introducing Emotioncy as an Invisible Force Controlling Causal Decisions:A Case of Attribution Theory

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×