Szczegóły

Tytuł artykułu

A new method to measure flow in professional tasks– A FLOW-W questionnaire (FLOW at Work)

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×