Szczegóły

Tytuł artykułu

Obtaining informed consent from study participantsand results of field studies.Methodological problems caused by the literal treatmentof codes of ethics

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×