Details

Title

„Ustrój cielesny” w doświadczeniu podmiotowym i międzypodmiotowym:zrozumieć fenomen allotransplantacji

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2017

Volume

Tom 5

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×