Szczegóły

Tytuł artykułu

Andrzeja Grzegorczyka endocentryczne „relacje ze sobą”jako związki z wartościami, kulturą czy życiem w ogóle

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2017

Wolumin

Tom 5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×