Details

Title

Obraz Melancholia Jacka Malczewskiego w kontekście teoriilingwistyki kognitywnej

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2017

Volume

Tom 5

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×