Szczegóły

Tytuł artykułu

The Hearing Threshold of Employees Exposed to Noise Generatedby the Low-Frequency Ultrasonic Welding Devices

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Identyfikator

ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

×