Szczegóły

Tytuł artykułu

Standing Waves in a Rectangular Resonator ContainingAcoustically Active Gases

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 41

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

standing waves ; acoustically active gas ; resonator ; nonlinear propagation of sound ; 43.25 ; 43.35.Fj

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

67-73

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

DOI

10.1515/aoa-2016-0007

×