Szczegóły

Tytuł artykułu

On the Noise Hazard Assessment within the Intermediate Range of the High Audible and the Low Ultrasonic Frequencies

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 41

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

ultrasonic noise assessment ; high frequency audiometry

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

331-338

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 2300-262X ; ISSN 0137-5075

Referencje

Radosz (2012), Methodology issues of ultrasonic noise exposure assessment, Noise Control Eng, 60, 645, doi.org/10.3397/1.3701038 ; Mehrparvar (2011), High frequency audiometry : A means for early diagnosis of noise - induced hearing loss Noise, Health, 13, 55. ; Radosz (2014), Uncertainty due to instrumentation for sound pressure level measurement in high frequency range, Noise Control Eng, 62, 186, doi.org/10.3397/1/376219 ; Smagowska (2013), a Objective and subjective study of noise exposure in the frequency range from kHz to kHz of, Archives Acoustics, 10, 559. ; Smagowska (2013), Ultrasonic Noise Sources in a Work Environment of, Archives Acoustics, 38, 169, doi.org/10.2478/aoa-2013-0019 ; Smagowska (2007), A method of rough ultrasonic noise identification at workplaces [ in Polish : Metoda wstępnej identyfikacji hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy th Open Sem of Acoust, Proc, 180. ; Śliwiński (2013), Assessment of ultrasonic noise hazard in work places environment, Arch Acoust, 243. ; Smagowska (2013), Effects of action of ultrasonic noise on the human body a bibliographic review of Occupational Safety and Ergonomics, International Journal, 19, 195. ; Smagowska (2012), a Sources of ultrasonic noise at work environment [ in Polish : Źrodła hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy XL, Mater, 27, 02. ; Radosz (2012), a Influence of measurement method on acoustic pressure level values determination in the range of kHz [ in Polish : Wpływ metody pomiaru na wyznaczanie wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy w zakresie kHz XL Szkoły Zwalcz, Mater, 10, 242.

DOI

10.1515/aoa-2016-0034

×