Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of Artificial Neural Networks for Defect Detectionin Ceramic Materials

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

impulse noise, ANN, defect detection, ceramic materials

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Identyfikator

ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

×