Szczegóły

Tytuł artykułu

Recognizing the Sequences of Code Manipulated Short LFM Signals

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

DOI

10.2478/v10168-012-0038-z

×